Lëndët e vitit të parë PDF Print
Thursday, 12 May 2011 13:29

Semestri 1

EmriLigjeruesiAsistentiects
Gjuha shqipe I (fonetika dhe fonologjia) prof. dr Tomor Osmani, prof. dr Mimoza Priku Mr. Haxhi Shabani 4
Matematika 1 prof. dr. David Kalaj Arsen Zlatiçanin 5
Sociologjia e kulturës prof. dr. Mehdi Kroni prof. dr. Mehdi Kroni 3
Hyrje në pedagogji prof .dr. Palokë Berishaj Lilana Lekoçaj 3
Biologji Dr. Sulejman Axhiabllahoviq Dr. Sulejman Axhiabllahoviq 4
Gjuhë e huaj I prof. dr. Refik Kadija prof. dr. Refik Kadija 2
Gjuha serbe I prof. dr. Rajka Glushica mr. Sanja Shubariq 3

Semestri 2

EmriLigjeruesiAsistentiects
Gjeografi Dr. Maksut Haxhibrahimoviq Dr. Maksut Haxhibrahimoviq 3
Gjuha shqipe 2 (morfologjia) prof. dr. Tomor Osmani mr. Haxhi Shabani 4
Matematika II prof. dr. David Kalaj Arsen Zlatiçanin 5
Teoria e edukatës prof .dr. Palokë Berishaj Lilana Lekoçeviq 3
Psikologjia e personalitetit Vehbi Hoti 3
Fizikë dhe kimi prof. dr. Vuksan Kalaj prof. dr. Vuksan Kalaj 5
Gjuhë e huaj II prof. dr. Refik Kadija prof. dr. Refik Kadija 2
Last Updated on Tuesday, 17 May 2011 11:55
 

S5 Box

Login Form