Lëndët e vitit të tretë PDF Print
Thursday, 12 May 2011 13:37

Semestri 5

EmriLigjeruesiAsistentiects
Pedagogjia familjare dhe shkollore Gezim Dibra Gezim Dibra 5
Literaturë për fëmijë dhe rini Mr. Anton Gojçaj 5
Metodika e mësimit të gjuhës shqipe I prof. dr. Mimoza Priku prof. dr. Mimoza Priku 5
Metodika e mësimit të matematikës I prof. dr. Zharko Paviqeviq prof. dr. Zharko Paviqeviq 5
Bazat teorike të kulturës fizike Dushko Bjellica 2
Teoria e artit figurativ prof. dr. Ikball Bushati prof. dr. Ikball Bushati 2

Semestri 6

EmriLigjeruesiAsistentiects
Psikologjia pedagogjike I (të mësuarit) prof. dr. Fatmir Vadohej 4
Psikologjia pedagogjike II (psikologjia e nxënësit dhe mësuesit) Fatmir Vadohej 3
Metodologjia e hulumtimit pedagogjik Gëzim Dibra Fran Vulaj 5
Metodika e mësimit të gjuhës shqipe II prof. dr. Tomor Osmani prof. dr. Tomor Osmani 4
Metodika e dituri natyrës dhe dituri shoqërisë I Dr. Maksut Haxhibrahimoviq Dr. Maksut Haxhibrahimoviq 5
Mësim vokal-instrumental Roland Guli 3
Tehnikat e artit figurativ prof. dr. Ikball Bushati prof. dr. Ikball Bushati 3
Edukim fizik me ushtrime Dobrisllav Vujoviq 3
Last Updated on Tuesday, 17 May 2011 11:56
 

S5 Box

Login Form